Produs adaugat cu succes la cosul tau
Cantitate
Total
0 articole in cosul tau Ai un produs in cos.
Total produse
Total
Continua cumparaturie Finalizeaza comanda

Condiții comerciale (CC)


I. Dispoziții de bază

Aceste condiții comerciale, stabilesc relația dintre părțile contractante, când pe o parte este societatea GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o., Priemyselny park Gena 5498, 934 01 Levice, CUI: 365 369 89, CIF TVA: SK2020157062, RC JJ Nitra, Secțiunea Sro, Fila nr. VI nr.12001/N în postura de vânzător(în continuare "vânzătorul") iar pe cealaltă parte este cumpărătorul(în continuare doar "cumpărătorul").

Cumpărătorul este pentru acest sistem de comandă a vânzătorului, doar un om de afaceri înregistrat în sistemul vânzătorului


Prin omul de afaceri se înțelege:

persoana înscrisă în Registrul Comerțului,

persoana, care dezvoltă afaceri pe baza unei licențe comerciale,

persoana, care își desfășoară activitatea pe baza unei licențe de natură necomercială, în conformitate cu reglementările speciale,

persoana care desfășoară producția agricolă și este înregistrată într-un registru potrivit regulamentului special.                                                                                                  

Prin omul de afaceri, în scopul acestor CC se înțelege de asemenea, persoana care acționează în conformitate cu teza anterioară, în cursul activității sale de afaceri. În cazul în care Cumpărătorul indică pe comanda sa, codul unic de înregistrare(CUI), atunci recunoaște că i se aplică regulile prevăzute în Termenii și condițiile pentru oameni de afaceri.

Relațiile juridice între Vânzătorul și Cumpărătorul, care este un om de afaceri, care nu sunt reglementate de aceste Condiții comerciale, nici de contractul dintre Vânzător și Cumpărător, vor fi reglementate de dispoziții relevante din Legea nr.513/1991 CL, Codul Comercial, cu modificările ulterioare, precum și reglementările aferente. În cazul diferențelor dintre CC și contractul individual, textul contractului va prevala.

Prin trimiterea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă, că a făcut cunoștință cu aceste Condiții comerciale, cu condițiile serviciului comandat și/sau dreptul la licență furnizat și este de acord cu acestea, în formularea valabilă și eficientă la momentul expedierii comenzii.

Vânzătorul are dreptul de a modifica și adăuga CC. Acesta își informează clienții cu privire la modificările din CC, publicând modificările pe site-ul web, specificând data de la care aceste modificări vor intra în vigoare. La data intrării în vigoare a noilor CC, cele precedente își pierd valabilitatea.

II. Contractul de cumpărare

1. Încheierea contractului de cumpărare

Înainte de a încheia contractul de cumpărare prin portalul Globo B2B, Cumpărătorul trebuie să fie înregistrat în acest portal B2B. Înregistrarea este efectuată exclusiv de către vânzător și ulterior furnizează datele de autentificare cumpărătorului.

Contractul de cumpărare se încheie pe baza comenzii electronice a Cumpărătorului creată pe portalul Vânzătorului Globo B2B. Toate datele trebuie să fie adevărate și complete. Toate comenzile sunt obligatorii.

Prin încheierea Contractului de cumpărare, comenzii, Cumpărătorul este de acord cu CC și declară că a citit și s-a familiarizat cu acestea.

Cumpărătorul poate anula comanda în termen de 24 de ore de la expedierea comenzii, fără a indica vreun motiv. Comanda poate fi anulată prin trimiterea unui mesaj pe e-mail: zuzana.chovanova@globo-lighting.sk

Propunerea pentru încheierea contractului de cumpărare este trimisă de către Cumpărătorul omul de afaceri, prin comanda efectuată, iar Contractul de cumpărare în sine este încheiat în momentul livrării consimțământului obligatoriu al vânzătorului către cumpărător în legătură cu acea propunere. Vânzătorul nu este responsabil pentru nici o eroare în trimiterea datelor.


2. Livrarea obiectului de cumpărare

Modul de livrare a subiectului contractului de cumpărare va fi convenit între Vânzător și Cumpărător, înainte de înregistrarea cumpărătorului în sistemul vânzătorului.

Prin contractul de cumpărare, vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului ceea ce face obiectul achiziției și îi permite să dobândească dreptul de proprietate asupra acestuia, iar cumpărătorul se obligă să preia lucrul și să plătească vânzătorului prețul de achiziție.

Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate și prin urmare cumpărătorul devine proprietarul obiectului, doar după plata integrală a prețului de achiziție.

În cazul, în care vânzătorul va trimite obiectul, către cumpărătorul-omul de afaceri, acesta va înmâna obiectul primului transportator, pentru efectuarea transportului către cumpărător și permițând cumpărătorului să își afirme drepturile în baza contractului de transport față de transportator.

Vânzătorul va preda Cumpărătorului obiectul achiziției în cantitatea, calitatea și designul convenit.

Livrarea mărfurilor se efectuează prin predarea bunului către Cumpărător la locul de livrare. Locul de livrare este adresa furnizată de Cumpărător către Vânzător în timpul înregistrării Cumpărătorului în sistemul Vânzătorului.

III. Prețurile

Toate prețurile sunt negociabile. Portalul Globo B2B are întotdeauna prețuri curente și valabile. Prețurile sunt fără TVA.

Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea mărfurilor din stoc sau pentru o perioadă determinată de timp.

Preț de listă înseamnă prețul bunurilor pentru care Vânzătorul oferă bunurile pe piața respectivă.

Cumpărătorul primește mărfurile la prețul valabil la momentul comenzii. Cumpărătorul nu este limitat direct sau indirect în stabilirea prețurilor mărfurilor pentru revânzare și are opțiunea de a stabili orice preț final.

IV. Retragerea din contract

Cumpărătorul omul de afaceri, nu are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare, dacă valoarea mărfurilor achiziționate este mai mare decât 500 Euro.

În cazul în care Cumpărătorul este omul de afaceri, acestui cumpărător i se poate oferi o retragere prin înțelegere, din contractul de cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, garanția pierdută și prețul curent al mărfurilor returnate. Starea mărfurilor este evaluată de către Vânzător. Dacă nu sunt convenite condițiile și termenii acceptabili, pentru ambele părți, mărfurile vor fi returnate pe cheltuiala vânzătorului. Vânzătorul are dreptul să perceapă Cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.

V. Condițiile de plată

Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi Cumpărătorului numai formele de plată selectate, la discreția sa. Vânzătorul stabilește condițiile de plată individuale cu Cumpărătorul, înainte de înregistrarea Cumpărătorului.

Informațiile de facturare ale Cumpărătorului nu pot fi modificate retroactiv, după plasarea unei comenzi.

VI. Condiții de garanție

La toate produse este perioada de garanție de 24 de luni. Certificatul de garanție reprezintă factura sau  nota de livrare confirmată. Termenul de garanție începe în momentul în care bunurile sunt preluate de către Cumpărător.

Vânzătorul este responsabil pentru daunele și defectele mărfurilor cauzate de defecte din material, funcționalitate sau erori de producție. De la garanție sunt excluse defectele cauzate de presiune excesivă, manipulare neglijentă sau necorespunzătoare sau instalarea și montarea necorespunzătoare.

Nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de acțiunile terțelor persoane, descărcări atmosferice, supratensiuni, condiții fizice sau chimice, metereologice sau de natură. Părțile supuse uzurii naturale sunt excluse din garanție.

Garanția va expira imediat, dacă se fac modificări sau reparații la obiectul livrării, fără acordul nostru.

În cazul unei plângeri justificate, Vă rugăm să trimiteți mărfurile reclamate pe adresa GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 LEVICE.

Este necesar să ne oferiți timpul necesar pentru examinarea defectelor, precum și pentru remedierea defectelor sau efectuarea unei livrări substitutive sau restituirea prețului de achiziție.

Reclamațiile trebuie tratate fără întărzieri nejustificate, în cazuri justificate în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea reclamației.

VII. Copierea ilegală

Toate materialele și textele publicate pe site-ul b2b.globo-lighting.sk sunt protejate de drepturile de autor ale societății GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o.

Toate părțile site-ului societății GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. (imaginile, afișările produselor sau alte documente ale produselor, descrierile de cumpărare, manualele și categoriile produselor, parametrii înrudiți, articole, texte) nu pot fi copiate electronic sau reproduse și publicate către public, fără permisiunea scrisă prealabilă a titularului dreptului de autor.

VIII. Dispoziții finale

Relațiile dintre Cumpărător și Vânzător, care nu sunt reglementate de aceste Condiții comerciale sunt reglementate de dispozițiile relevante din Codul Comercial și alte reglementări conexe.Aceste CC intră în vigoare și au efect din data de 1.1.2019